Polityka prywatności

Miło Cię tu widzieć,

To dla mnie znak, że ochrona prywatności jest dla Ciebie ważna i należysz do tego grona odbiorców treści internetowych, którzy mają świadomość jak istotnym kapitałem są dane osobowe.

W dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem ze serwisu internetowego www.ilonabajorek.pl 

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKRÓCIE 

 1. W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności serwisu www.ilonabajorek.pl w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną pod adresem e-mailowym: kontakt@ilonabajorek.pl
 2. Masz także prawo do żądania udostępnienia Ci informacji o tym, jakie Twoje dane posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. W tym celu możesz skontaktować się ze mną pod adresem e-mailowym: kontakt@ilonabajorek.pl
 3. Kontaktując się ze mną poprzez pocztę e-mail czy dodając komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe.
 4. Informuję Cię, że dokładam wszelkiej staranności, aby Twoje dane były bezpieczne i nie były przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej uprzedniej, wyraźnej zgody.

PODSTAWOWE ZASADY

 1. Korzystanie ze serwisu internetowego www.ilonabajorek.pl jest dobrowolne.
 2. Nie jesteś też zobowiązana/zobowiązany do przekazywanie mi swoich danych. Zależy mi jednak na tym, żebyś była/był świadomy, że nie podanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości osiągnięcia zamierzonego celu, np. pozostawienia komentarza pod artykułem czy skontaktowaniem się ze mną.
 3. Dokładam wszelkiej staranności, żeby Twoje dane pozostały poufne i bezpieczne.
 4. Strona internetowej www.ilonabajorek.pl wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania.
 5. Korzystam także z Facebook Pixel, czyli narzędzia marketingowego, którego celem jest kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam w serwisie społecznościowym Facebook oraz mierzenie ich skuteczności. Oznacza to wykorzystywaniem plików cookies serwisu Facebook.
 6. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn
 7. Na serwisie internetowym www.ilonabajorek.pl jest możliwość pozostawienia komentarza przez odwiedzającego stronę. Wszelkie udostępniane dane w celu pozostawienia komentarza są przekazywane dobrowolnie. 

DANE OSOBOWE

 1. Jako Administrator Danych Osobowych nie powołałam Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Jestem świadoma zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. Dołożyłam jednak wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni sposób ochrony Twoich danych oraz ich bezpieczeństwa. Zapewniam Cię, że Twoje dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 3. Nie wszystkie uprawnienie będą przysługiwać Ci bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 4. Zawsze możesz jednak zwrócić się do mnie z żądaniem pod adresem e-mailowym: kontakt@ilonabajorek.pl o udostępnienie Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam.

PRZETWARZANIE DANYCH 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Ciebie w ramach funkcjonowania serwisu internetowego www.ilonabajorek.pl mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 • Skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie, w tym celu jesteś zobowiązany do wypełnienia formularza i podania adresu e-mail oraz nazwy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wysłać wiadomość. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu ze mną. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f , RODO).
 • Wystawienie komentarza do wpisu na blogu na stronie. System komentarzy obsługiwany jest przez WordPress. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na stronie. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza – art. 6 ust. 1 lit. a, RODO. Dane będą przetwarzane przez czas wyświetlania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza.
 • Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, tym sposobem przekazujesz mi swój adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu ze mną. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f , RODO).
 • Tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO, jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli mojego jako administratora tej strony prawnie uzasadnionego interesu.
 • Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików cookies, w tym wypadku Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 • Wykorzystywania plików cookies, podstawą jest treść art. art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda.
 • Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. Facebook, jest to moje uprawnienie realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.
 • Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, jest to mój jako administratora danych osobowych prawnie uzasadniony interes, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f,
 • Analitycznym, który polega między innymi na analizowaniu danych, które zbierane są automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies WordPress, Statistic, — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
 • produktach blogowych, usługach, promocjach lub nowościach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu własnych produktów lub usług oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  RODO, czyli Twoja zgody.
 1. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do informacji,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Privacy Shield”.
 2. Z uwagi na korzystanie przeze mnie z usługi Google Analitycs Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.
 3. Nie jest to jednak powodem do zmartwień, ponieważ Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej.
 4. Na obszarze Unii Europejskiej Twoje dane będą przetwarzane przez:
 5. Npl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

( https://pomoc.nazwa.pl/pomoc/konfiguracja/pomockonfiguracjapolityka-prywatnosci/ )

 • – w celu korzystania z poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery …. (….);
 1. LinkedIn Ireland Unlimited Company – wtyczka społecznościowa;

( https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

USŁUGA NEWSLETTER

 1. W celu korzystania z usługi Newsletter musisz przekazać mi swój e – mail oraz imię i nazwisko. Dane te przekazujesz mi za pośrednictwem specjalnego formularza zapisu na newsletter.
 2. Podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 3. W celu świadczenia usługi Newsletter będę przetwarzać Twoje dane, które podałeś mi w formularzy zapisu tj. adres e – mail oraz imię i nazwisko.
 4. Dane przekazane podczas zapisu do Newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci Newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do
 5. Twoje dane mogą być również przetwarzane w związku z dochodzeniem czy obroną roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Korzystanie z usługi Newsletter jest bezpłatne.
 7. Twoja zgoda na wysyłanie usługi Newsletter może zostać w każdej chwili wycofana.
 8. Twoje dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania usługi Newsletter, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania.
 9. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Twoje dane nadal będą przechowywane w szczególności w celu wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie usługi Newslettera, co stanowi mój uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

COFNIĘCIE ZGODY 

 1. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną mi zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnię
 2. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 3. W przypadku cofnięcia zgody przestanę przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażę, że w stosunku do tych danych, istnieją dla mnie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą mi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Twoje dane będą przechowywane do momentu odwołania udzielonej zgody, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Ciebie lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 2. W przypadku danych, które podałeś przy zapisie na Newsletter, po wypisaniu się z niego, Twoje dane mogą być nadal przeze mnie przechowywane jeszcze przez okres roku  (np. na wypadek ewentualnych roszczeń).

PLIKI COOKIES 

 1. Strona internetowa www.ilonabajorek.pl używa plików Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie czy też innym urządzeniu, z którego korzystasz. Mogą być one odczytywane przeze mnie – cookies własne, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam- cookies zewnętrzne.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę do czasu ich usunięcia przez Ciebie lub czasu wskazanego w parametrach danych plików cookies.
 4. Masz prawo do zmiany ustawień plików cookies albo ich usunię
 5. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Ciebie.
 6. Strona internetowa www.ilonabajorek.pl wykorzystuje cookies in. do:
 • zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji tej strony,
 • ulepszenia bezpieczeństwa oraz szybkości korzystania ze strony,
 • korzystać z narzędzi analitycznych oraz marketingowych
 1. Serwis internetowy www.ilonabajorek.pl wykorzystuje następujące technologie śledzące:
 • Google Analytics, Pixel Facebooka, wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak np. Facebook czy Instagram.

LOGI SERWERA 

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do administracji. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Wszystkie treści umieszczone na stronie www.ilonabajorek.pl stanowią przedmiot moich praw autorskich chyba, że wskazano inaczej.
 2. Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody. Jeśli musisz skopiować to zrób to jedynie na użytek osobisty.
 3. Jesteś zobowiązana/zobowiązany jest do korzystania z mojej strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.